Edificiu emblematic al Slatinei

Primăria se îmbogăţeşte cu cel mai frumos, cel mai mare şi mai solid imobil din Slatina şi pe ce fie-ce an două cămine se vor întemeia mulţumită boierului Fântâneanu” (Presa, 1938)

redarea Destinației ctitorilor

Proiectul de restaurare urmărește redarea funcționalității și asigurarea continuității destinației filantropice și culturale a ctitorilor, acoperind o arie largă de forme de manifestare socială.

Proiect European de restaurare

Proiectul „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu – Centru Eparhial Social-Cultural", realizat în 2017 în parteneriat cu Consiliul Județean Olt.

Casa FÂNTÂNEANU

Construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea de familia Lânaru din Slatina, casa ce avea să poarte ulterior numele familiei Fântâneanu a servit de-a lungul timpului, pe rând, drept sediu pentru autoritățile județene, gazdă regelui Carol I în timpul vizitei sale la Slatina, reședință principală a familiei, azil pentru femeile sărmane și din 1968 timp de 30 de ani, drept sediu pentru Direcția Agricolă Olt, pentru ca apoi să fie abandonată și ruinată peste 20 ani.

Preluată de Episcopie

În 2011 Episcopia Slatinei și Romanaților a intrat în posesia imobilului, demarând în 2017, în parteneriat inter-instituțional cu Consiliul Județean Olt, un proiect european de restaurare, consolidare și modernizare a edificiului, pentru a-i reda funcționalitatea și destinația social-culturală consacrată.

Centru Social-Cultural

Urmare finalizării lucrărilor prevăzute de proiect, aici vor funcționa: un centru de informare turistică, un centru de pelerinaje, o sală de festivități și de expoziții temporare, o expoziție permanentă de icoane și carte veche, un atelier de pictură pe lemn și sticlă și o sală multimedia.

Succintă prezentare, pe ani, a evoluției în timp și a destinației imobilului „Casa Fântâneanu".

Repere biografice privind familia Fântâneanu – mari ctitori și filantropi slătineni.

Documentare realizate de emisiunea „Amprente" – OltTv privind boierii filantropi Fântâneni (3 părți).

Date tehnice legate de imobil și teren, parte a proiectului de restaurare și modernizare.

Informații privind sursa de finanțare și obiectivele propuse în cadrul proiectului european.

Activitățile propuse a fi îndeplinite odată cu restaurarea imobilului în cadrul proiectului.

Vă oferim imagini actualizate cu cele mai recente lucrări realizate în cadrul proiectului european de restaurare.

Depunere proiect (an)

2017

Valoare Proiect (lei)

10114811

Atestare documentară (an)

1846

Durată Proiect (luni)

49

Contactează-ne!

Îți stăm la dispoziție cu răspunsuri legate de
proiectul european de restaurare, consolidare
și modernizare a Casei Fântâneanu drept
Centru Eparhial Social-Cultural.

Adresa
Str. Sevastopol, Nr. 1, Slatina, OT, 230079
Telefon
0249 - 421.026
L-V, 8.00-16.00
E-mail
episcopiaslatinei @gmail.com

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României