Activități

Casa Fântâneanu – Centru Eparhial Social-Cultural

PREAMBUL

Deşi este una dintre cele mai recent înfiinţate eparhii la nivelul Patriarhiei Romane (2008), Episcopia Slatinei și Romanaților a reuşit ca, într-un timp relativ scurt, să se impună pe plan cultural, la nivelul judeţului Olt, urmărind să acopere o arie largă de forme de manifestare culturală.

Astfel, pentru a i se garanta continuitatea filantropică a destinaţiei Casei Fântâneanu, Episcopia doreşte să o integreze în obiectivele sale ecleziastice, prin înfiinţarea unui Centru Eparhial Social-Cultural, în care să funcționeze:

un centru de informare turistică,

un centru de pelerinaje,

o sală de festivități și de expoziții temporare,

o expoziție permanentă de icoane și carte veche

un atelier de pictură pe lemn și sticlă și

o sală multimedia.

PARTER

Centrul de informare turistică

Acesta va asigura legătura indispensabilă a municipiului cu turiştii, realizând informarea obiectivă şi completă a acestora, precum şi activitatea de promovare a destinaţiilor turistice din județ, religioase și nu numai.

Centrul va oferi toată gama de informaţii necesare unui turist: cazare, transport, obiective de vizitat, monumente şi atracţii turistice, oferte ale operatorilor locali, excursii, tururi, programe şi evenimente ale comunităţii locale, hărţi, pliante şi broşuri – atât proprii, cât şi ale agenţilor economici din turism.

Centrul de informare turistică din cadrul Casei Fântâneanu va fi, pentru turiştii străini şi români, locul de pornire în cunoaşterea şi vizitarea municipiului și a judeţului Olt.

Activitatea centrului se va rezuma la:

– informaţii privind obiectivele şi traseele turistice din oraş şi din vecinătate, hoteluri, pensiuni, restaurante, cluburi, agenţii de turism, rent-a-car, precum şi programul evenimentelor locale şi alte posibilităţi de agrement;

– editarea şi distribuirea gratuită de pliante, hărţi şi ghiduri turistice, în mai multe limbi de circulaţie internaţională;

– acces gratuit la internet pentru informaţii de interes turistic, harta turistică interactivă, tur virtual etc.

Centrul de pelerinaje

Centrul își propune să promoveze, în primul rând, ideea de pelerinaj” în adevăratul sens al cuvântului, faţă de alternativele existente pe piaţa turistică românească astăzi, care se rezumă doar la ideea de “excursie”, propunând variante care să atingă în mod esențial latura spirituală a obiectivelor vizitate, să aducă folosul personal duhovnicesc și să se încadreze în specificul și dimensiunea liturgică a Bisericii Ortodoxe.

Astfel, fiecare pelerinaj va avea ca ghid un preot însoțitor, care, pe parcursul itinerariilor desfășurate, va rosti rugăciuni, va oferi asistență turistică, va îndruma sub aspect duhovnicesc prin cateheze și va anima vizitele prin propunerea de activități antrenante. Gazdele obiectivelor religioase vizitate vor asigura informarea, accesul și, după caz, cazarea și masa pelerinilor, astfel încât primirea lor în spațiile sacre să reprezinte și un pas înainte în vederea integrării lor în viaţa activă a Bisericii.

Se urmărește ca pelerinajele desfășurate de Centru să fie accesibile tuturor categoriilor sociale, iar parte din veniturile încasate vor fi redistribuite prin Centrul Social Eparhial în vederea sprijinirii activităților și programelor sociale.

Sala de festivități și de expoziții temporare

Existenţa unei astfel de săli în cadrul ambiental oferit de un imobil de patrimoniu reprezentativ pentru urbea Slatinei, cum este Casa Fântâneanu, este o adevărată binecuvântare, deoarece întregește obiectivul principal de valorificare a patrimoniului cultural al județului.

Încăperea care va găzdui sala de festivități și de expoziții temporare se bucură de o suprafaţă totală de aproximativ 80 mp, suficientă pentru desfășurarea manifestărilor de amploare.

Spaţiul va fi echipat corespunzător cu mese, scaune, videoproiector, flip-chart, laptop, instalaţie de sonorizare profesională, instalație de iluminare profesională, climatizare şi internet wireless, destinate exclusiv dezbaterilor şi expunerilor.

ETAJ

Expoziția permanentă de icoane și carte veche

Fondul de carte şi icoană veche, existent în cadrul Episcopiei este preţios şi consistent, colecţia însumând nu mai puţin de 230 de icoane şi peste 2300 de cărţi vechi, mare parte dintre aceste bunuri provenind de la bisericile şi mănăstirile Eparhiei.

Acest fond este momentan stocat în două locații: Mănăstirea Clocociov (constituit la începutul anilor ’80, conținând 150 de icoane pe lemn şi 2200 de cărţi vechi) și Mănăstirea Brâncoveni (conținând 80 de icoane şi 120 de cărţi vechi). Aproximativ 860 de cărţi fac obiectul patrimoniului naţional cultural (datate anterior anului 1830), fiind cercetate deja de către specialistul în domeniu Dl Dorin Teodorescu, fostul Director al Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu Olt. Alte aproximativ 1000 de cărţi vechi, cu scriere chirilică, datate în perioada 1830-1850, de o certa valoare documentară şi istorică, aşteaptă a fi cercetate şi valorizate de către specialiştii în domeniu.

Prin Casa Fântâneanu ne propunem să acordăm un spaţiu unitar, adecvat utilat şi strategic amplasat acestui fond inalienabil de bunuri patrimoniale, care să le garanteze valoarea şi continuitatea.

Aflându-se în proximitatea Muzeului Judeţean Olt și în epicentrul Centrului Vechi al urbei slătinene, precum şi lângă alte obiective turistice de interes local, Casa Fântâneanu va garanta în mod cert interesul public intra-judeţean şi nu numai.

Organizarea atelierelor de restaurare de carte şi icoană veche în acest imobil, precum şi existența unei sali expoziţionale, valorizează un areal cultural necunoscut şi inaccesibil până acum, unic la nivel judeţean, extinzând sfera de interes cu un domeniu pe care Muzeul Judeţean Olt nu-l deţine şi, astfel, oferind acestor două edificii o destinaţie unitară, pentru toți oamenii pasionați de cultură şi artă.

Totodată, de reţinut aici este şi aspectul securizării acestor bunuri, pe care îl conferă amplasarea edificiului în zona ultracentrală în care se află Casa Fântâneanu, aceasta fiind înconjurată de instituţii de importanţă şi interes ridicat: Muzeul Judeţean Olt, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt, sediul Bancpost şi, respectiv, zona Centrului Vechi, recent reabilitată şi dotată cu sisteme monitorizare video.

Atelierul de pictură pe lemn și sticlă

Acest atelier va constitui suportul valorificării bunurilor de patrimoniu ce vor fi expuse ulterior în cadrul expoziției permanente de icoane vechi.

În cadrul acestui atelier vor funcționa specialiști în domeniu, care vor asigura regulat cursuri de restaurare a icoanelor pe lemn și cărților vechi. Aceștia vor expune procedeele, tehnicile și materialele necesare restaurării obiectelor de patrimoniu și vor încuraja pictarea de icoane în diferite stiluri și pe diferite suporturi.

Sala multimedia

Oportunitatea înfiinţării unei săli multimedia, care să faciliteze accesul gratuit tuturor doritorilor de informare şi documentare audio-video, îndeosebi turişti, este cât se poate de binevenită.

Cunoaşterea culturii şi a istoriei regionale, cum este cea a fostului şi celebrului judeţ Romanaţi, ale cărui graniţe, acum la un nivel mai extins, le are judeţul Olt, reprezintă o prioritate pentru Episcopia noastră, care încă de la înfiinţarea ei, prin Sectorul Cultural, s-a preocupat de punerea în lumină a zestrei culturale unice din această parte a ţării prin diferite manifestări anuale, ţinute în diferite zone ale judeţului, atât de încărcat de istorie şi tradiţii locale.

În prezent, la nivelul Municipiului Slatina şi al judeţului Olt nu există o astfel de sală multimedia care să reflecte patrimoniul istoric şi cultural al judeţului în mod adecvat, în vederea informării şi documentării pe cale audio-video, deşi tendinţa de promovare culturală autentică pe plan turistic este din ce în ce mai evidentă, mai ales atunci când aceasta se realizează şi este oferită prin mijloace moderne.

În ciuda puţinilor ani de funcţionare, Episcopia, prin Sectorul Cultural, si-a creat o bază informaţională audio-video culturală solidă, pe care doreşte să o pună la dispoziţia doritorilor într-un cadru adecvat. De menţionat este şi faptul că această bază informaţională poate fi întregită prin colaborarea cu Muzeul Judeţean Olt, care se află în imediata vecinătate a Casei Fântâneanu, cu care Episcopia a avut o fructuoasă colaborare în decursul anilor pe mai multe proiecte culturale şi care poate pune la dispoziţie diferite resurse documentare.

Sala multimedia va fi un spaţiu echipat corespunzător, cu calculatoare de ultimă generație, imprimante profesionale, sistem audio surround, monitoare LED de mari dimensiuni şi conexiune internet de mare viteză.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro , www.inforegio.ro , facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României