Proiect: Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social-Cultural

PROIECT ȘI BENEFICIAR

Titlul proiectului: RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE CASA FÂNTÂNEANU – CENTRUL EPARHIAL SOCIAL-CULTURAL SMIS 116432

Denumirea beneficiarului: PARTENERIAT ÎNTRE UAT JUDEȚUL OLT ȘI EPISCOPIA SLATINEI ȘI ROMANAȚILOR

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural al judetului Olt, prin restaurarea unui imobil de patrimoniu, care va contribui la dezvoltarea locală.

Restaurarea imobilului Casa Fântâneanu va asigura valorificarea patrimoniului cultural din municipiul Slatina, va contribui la dezvoltarea locală a municipiului Slatina în scopul obținerii unor indicatori economici performanți, fapt ce va determina revitalizarea ofertei turistice și va contribui la creșterea ponderii turismului in PIB-ul județului Olt.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:

Consolidarea imobilului Casa Fântâneanu, în vederea înființării Centrului Eparhial Social-Cultural;

Restaurarea imobilului Casa Fântâneanu, în vederea înființării Centrului Eparhial Social-Cultural;

Dotarea Centrului Eparhial Social-Cultural, în vederea organizăriii unor activități;

Valorizarea patrimoniului cultural-bisericesc al județului Olt;

Reamenajarea imobilului și promovarea utilizării acestuia pentru alte activități artistice sau evenimente culturale ori non-culturale;

Modernizarea formelor de valorificare a patrimoniului muzeal prin folosirea, pe lângă modalităţile tradiţionale, şi a unor formule moderne, sincronice, interactive, regăsite în special în sala multimedia;

Îmbunătățirea și extinderea accesului publicului la monumentele istorice și promovarea cunoașterii acestora prin intermediul noilor tehnologii;

Includerea  imobilului  în circuitul turistic și stimularea  turismului cultural;

Digitizarea imobilului.

REZULTATELE PROIECTULUI

Detalii rezultat – Componenta 1

1.  6.1. Indicator POR

Indicator de rezultat Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat)
Obiective de patrimoniu cultural restaurate 0 1
Indicator de output   La finalul implementării proiectului (de output)
Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural 0 500

  6.2. Indicator proiect

Indicator proiect
(în funcție de ce se realizează prin proiect)
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)
Numărul de obiective de patrimoniu restaurate 0 1
Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin 0 500

INFO PROIECT

Data începerii proiectului: 28.07.2017

Data finalizării proiectului: 28.08.2021

Perioada de implementare: 49 luni

Valoarea totală a proiectului: 10.114.811,03 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 8.414.455,52 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 998.100,68 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro , www.inforegio.ro , facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României