Date privind imobilul și terenul aferent

Str. Sevastopol, nr. 1, Slatina, OT, 20079

teren

teren: 501 mp

formă: neregulată

încadrare: intravilan Slatina

categorie folosință: Curți – Construcții

imobil

încadrare: monument istoric

clasă monument: B – cf. O.M.C. nr. 2433/ 2012

dimensiuni

dimensiuni imobil: 20 x 14,67 m

formă: rectangulară

înălțime cornișă/ streașină: + 11,1 m

înălțime coamă: + 14,35 m

regim înălțime: S+P+1+M

suprafețe

suprafață construită: 273 mp

suprafață desfășurată: 819 mp

suprafață utilă: 616 mp

construcție / materiale

fundația: de tip continuu, din zidărie de cărămidă

construcție/ structura: zidărie portantă (ZNA)

planșeu subol: boltișoare de cărămidă, susținute de grinzi metalice

planșee parter și etaj: lemn de grosime mare

acoperiș: șarpantă

șarpanta: lemn

învelitoare: tablă de zinc de culoare gri

finisaj exterior: tencuială drișcuită, zugrăvită color, cf. paletarului

tâmplărie exterior: lemn natur

categoria și clasa de importanță

categoria de importanță: C – cf. H.G. 766/ 1997

clasa de importanță: III – cf. N.P. 100/ 1992 (completat în 1996)

clasa de importanță: III – cf. cod de proiectare CR 0-2005

proprietar / intabulare

teren: Episcopia Slatinei și Romanaților

imobil: Episcopia Slatinei și Romanaților

IMOBILUL

Casa Fântâneanu este monument istoric de clasă B, cf. Ordinului Ministrului Culturii nr. 2433/ 2012.

Edificiul a fost construit în prima jumătate a secolului al XIX-lea și a aparținut familiei cu acest nume din Slatina, ai cărei membri au deținut importante funcții în viața publică a orașului.

Stăpânind numeroase proprietăți, între care în județul Olt moșiile Perieți, Stoicănești și Făgețelul, boierii Fântâneni se înscriu la loc de cinste între boierii filantropi ai Oltului.

* * *

Casa Fântâneanu și Azilul “Elena Fântâneanu” din Slatina vorbesc despre viața, gustul pentru frumos și iubirea de semeni a acestor oameni care au scris istorie.

Casa este construită în stil eclectic, cu elemente clasiciste, cu un program de “conac” adaptat la mediul urban.

La fațadă prezintă bosaje, iar la ferestre ancadramente. Se pot observa frontoane cu elemente florale, coloane din stucaturi cu caneluri și capiteluri corintice, friza cu denticule și ghirlande.

Deosebit de valoroasă era feroneria balconului, din fier forjat, cu influențe “art nouveaux”, care nu mai există din anul 2007.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro , www.inforegio.ro , facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României